کد: 36650

پرسش

فر ق بین روانشناسی بالینی با روانشناسی عمومی چیست؟

پاسخ

روان شناسی بالینی بر شناخت ذهن و كنش های ذهنی انسان با تكیه بر روان شناسی مرضی و به منظور درمان گری از روان شناسی عمومی تغذیه می كند.

مشاور : آقاصالح | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : شنبه 1/9/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 38 بار

تگ ها :

UserName