• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36446

پرسش

220گرم محلول سیر شده قلع ربید را از دمای 70
درجه به 30درجه سانتی گراد میرسانیم اگر 8
گرم نمك رسوب كرده باشد قابلیت حل شدن این
نمك در این دو دما چقدر است )

پاسخ

بیشترین مقدار ماده‌ای كه در یك دمای معین می‌تواند در 100 گرم آب حل شود،. را انحلال پذیری یا قابلیت حلالیت می‌نامند. بر طبق تعریف فوق 220 گرم محلول شامل 120 گرم ماده حل‌شده در 100 گرم آب است . پس قابلیت حل شدن نمك مورد نظر در دمای 70 در جه 120 گرم می‌باشد. با توجه به اینكه با كاهش دما به 30 درجه ، 8 گرم ماده رسوب می‌كند، درنتیجه قابلیت حل شدن این نمك در 30 درجه ، 212 گرم می‌باشد.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : جمعه 30/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 72 بار

تگ ها :

UserName