• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36415

پرسش

ایا برای تشكیل كم÷لكس فعال ÷یوند های اولیه شكسته می شوند؟

پاسخ

پیوندهای اولیه در كمپلكس فعال سست می‌شوند و به طور كامل شكسته نمی‌شوند. بلكه در كمپلكس فعال پیوندهای اولیه ضعیف می‌شوند و یك پیوندهای ضعیفی هم ، همانطور كه در محصولات دیده می‌شود، تشكیل می‌شود. كمپلكس فعال ممكن است بشكند و محصول واكنش را به وجود بیاورد یا ممكن است تجزیه شده، بار دیگر به مولكولهای مواد اولیه تبدیل شود.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 71 بار

تگ ها :

UserName