کد: 36316

پرسش

ثابت كنید: ان فاكتوریل ضرب ان عدد متوالی را مشمارد.

پاسخ

دوست عزیز آنچه شما در سوالتان رسیده اید تعریف تابع فاكتوریل است و بنابراین لازم نیست آنرا اثبات كنیم

مشاور : خانم بافنده | پرسش : شنبه 24/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 12/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName