کد: 36215

پرسش

چرا تعداد ÷یوند های داتیو یك تركیب = ظرفیت ÷ایدار عنصر مركزی - عدد اكسایش اتم مركزی/2

پاسخ

این فرمولها برای تستهای كنكور استخراج می‌شوند و در حد همین كتابهای دبیرستان است و شاید در همه‌ی موارد هم صدق نكنند. شما اگر مشكلی در این زمینه دارید، لطف بفرمائید و منبع این مطلب را ذكر نمائید تا من آن را بررسی كنم.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 24/8/1382 | پاسخ : سه شنبه 4/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName