• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36183

پرسش

دیه در سقط جنین چگونه است ؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
سقط جنین جایز نیست و موجب دیه است و پرداخت آن بر عهده مباشر سقط می باشد؛ و اگر بعد از حلول روح باشد، كفاره هم دارد كه با فرض عمد، جمع بین عتق رقبه و صیام شهرین متتعابعین(دو ماه روز پشت سر هم) و اطعام ستین مسكین(اطعام شصت فقیر) است.
دیه سقط جنین در حال نطفه، 20 مثقال شرعی طلای سكه دار است، كه هر مثقال آن 18 نخود است؛ و اگر علقه باشد یعنی خون بسته شده باشد، 40 مثقال شرعی؛ و اگر مضغه باشد یعنی پاره گوشت شده باشد، 60 مثقال؛ و اگر استخوان شده باشد 80 مثقال؛ و اگر گوشت آورده شود ولی هنوز روح در او دمیده نشده باشد، 100 مثقال؛ و اگر روح دمیده شده باشد، چنان چه پسر باشد هزار مثقال، و اگر دختر باشد پانصد مثقال شرعی می باشد.
موفق باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 24/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName