• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36088

پرسش

ببخشبد می خواستم كه راجع به :
ترتیب قرار گرفتن صفت خا در انگلیسی را براشی من مشخص كنید

متشكرم

پاسخ

با سلام ،
ترتیب قرار گرفتن قید در جمله به صورت زیر است :

1. Opinion Adjective : صفتی است كه نظر و عقیده ما را نسبت به یك شی نشان می دهد ، مثلا : silly, beautiful, horrible, difficult

2. Size Adjective : صفتی است كه اندازه یك شی را بیان می كند ، مثلا :large,tiny, enormous, little

3. Age Adjective : صفتی است كه عمر یا قدمت یك شی را بیان می كند ، مثلا :ancient, new, young, old

4. Shape Adjective : صفتی است كه شكل یك شی را توصیف كند ، مثلا :
square, round, flat, rectangular

5. Colour Adjective : بدیهی است كه صفتی است كه رنگ را بیان می كند ، مثلا :blue, pink, reddish, grey

6. Origin Adjective : صفتی است كه جایی كه شی از آنجا آمده را نشان می دهد ، مثلا :French, lunar, American, eastern, Greek

7. Material Adjective : صفتی است كه جنسی را كه شی از آن ساخته شده نشان می دهد ، مثلا : wooden, metal, cotton, paper

8. Purpose Adjective : صفتی است كه می گوید یك شی برای چه منظوری استفاده می شود ، این صفت ها معمولا به ing ختم می شوند مثلا :
("sleeping (as in "sleeping bag"), roasting (as in "roasting tin
و در كل به صورتی خواهد بود كه در زیر مشاهده می كنید :

مشاور : بهداد | پرسش : جمعه 23/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | راهنمایی | | 0 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 88 بار

تگ ها :

UserName