کد: 35896

پرسش

تقسیم توان را برایم امكانش است توضیح دهید.

پاسخ

دوست عزیز پاسخ را در صفحه پاسخ به سوالات دیگران بیابید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 22/8/1382 | پاسخ : جمعه 23/8/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 37 بار

تگ ها :

UserName