کد: 358081

پرسش

۱/چرا وقتی لامپ نیون را روی واندوگراف می گذاریم لامپ روشن میشود ۲/چرا وقتی یك پروانه روی واندوگراف میگذاریم شروع به چرخش میكند

پاسخ

با سلام
دوست عزیز در موردسوال اولتان فکر می کنم تخلیه الکتریکی علت روشن شدن لامپ نئونی باشد بدین ترتیب که واندوگراف تولید ولتاژ بسیار بالا می کند ( در حدود یکصد هزار ولت ) و باعث ایجاد جرقه می شود این جرقه گاز درون لامپ را یک لحظه یونیزه می کند و گازی از یون های ملکولی مثبت و الکترون های منفی ایجاد می شود. نیروی الکتریکی یون ها و الکترون ها به سرعت آنها را به شکل ماده ای خنثی دوباره به یکدیگر پیوند می دهد و انرژی اضافی آنها را به شکل نور آزاد می کند دقیقا نظیر انچه که در رعد و برق ایجاد می شود در رعد و برق نیز ملکول های هوا در اثر جرقه یونیزه می شند و هنگامی که میدان الکتریکی میان یون ها و الکترون ها انها را به شکل ماده ای خنثی به هم پیوند می دهد انرژی اضافی به شکل نور ازاد می شود
در مورد سوال دومتان هم فکر می کنم کنم علت این پدیده به این دلیل است که واندوگراف مولد بار مثبت است و ولتاژی كه واندوگراف ایجاد می كند، بسیار بالا است. در حدود چنر هزار ولت.
این ولتاژ بالا می تواند هوا را یونیزه كند. و باعث خواهد شد که در هوای اطراف واندوگراف ، ذرات مثبت و منفی ازهم جدا شوند که این می تواند باعث حركت ذرات هوا شود . در نتیجه جریان هوای ملایمی درست می شود كه پره ی بالای واندوگراف را می چرخاند.

موفق باشید

مشاور : آقای زمانی | پرسش : يکشنبه 13/12/1385 | پاسخ : جمعه 18/12/1385 | پیش دانشگاهی | نا مشخص | 20 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 199 بار

تگ ها :

UserName