کد: 330955

پرسش

عوامل موثر در نیروی اصطکاک چیست؟

پاسخ

با سلام
دوست عزیز گایلام آمونتون در سال 1699 اصطکاک را توصیف کرد و شارل آگوستین اطلاعات موجود تا زمان خودش را جمع آوری کرد و آنها را در سال 1779 در رساله‌ای منتشر کرد. اصطکاک پدیده‌ای است که در مرز بین جامدات ، مایعات و گازها ، همچنین در داخل آنها ، دیده می‌شود. در تحلیل اصطکاک در شاره ها(مایعات و گازها) ، به خاصیت چسبندگی آنها توجه می‌شود. کارکرد اصطکاک همیشه بگونه‌ای است که از لغزیدن سطوح مجاور نسبت به یکدیگر جلوگیری می‌کند. نیروی اصطکاک با سطوحی که نسبت به هم می‌لغزند، موازی است. جهت نیروی اصطکاک ممکن است در جهت حرکت یا در خلاف جهت حرکت باشد.
برخی از عواملی از عوامل موثر بر اصطکاک عبارتند از نیروی عمودی ، جنس سطوح تماس ، عوامل محیطی فیزیکی مانند دما و رطوبت و زبری و نرمی سطوح تماس
موفق باشی

مشاور : آقای زمانی | پرسش : دوشنبه 13/9/1385 | پاسخ : چهارشنبه 15/9/1385 | دبیرستان | نا مشخص | 15 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 6108 بار

تگ ها :

UserName