کد: 311703

پرسش

برای اندازه گیری آهن اكسید شده در محیط اسیدی از فروسیانات پتاسیم استفاده كرده ام. اما ضریب جذب مولی كمپلكس آهن-تیوسیانات را برای قرار دادن در معادله بیر-لامبرت پیدا نكرده ام
- 26 ساله - فوق لیسانس

پاسخ

عدد مورد نظر خود را می توانید در Handbook هایی مانند CRC بیابید.
اما با استفاده از موتور جستجوی www.google.com می توانید با وارد كردن كلمه ی كلیدی molar absorptivity of FeSCN به مقالات لاتین بسیار زیادی در این زمینه دست یابید و عدد مورد نظر خود را در آنها پیدا كنید.
پیروز و سربلند باشید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 2/6/1385 | پاسخ : جمعه 3/6/1385 | پیش دانشگاهی | فوق ليسانس | 26 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 78 بار

تگ ها :

UserName