کد: 311673

پرسش

ماه گرفتگی چه مدت یكبار اتفاق می افتد؟
-

پاسخ

گرفتگی زمانی رخ می‌دهد كه یك جرم آسمانی بطور موقت در مسیر نور یك جرم آسمانی دیگر قرار گیرد. در طول سال ، 2 یا 3 خسوف (ماه گرفتگی) رخ می‌دهند، آن هم وقتی كه زمین بین ماه كامل و خورشید قرار گرفته و بر سطح ماه سایه افكند. یك یا دو كسوف (خورشید گرفتگی) نیز در طول سال رخ می‌دهند. كسوف بر اثر قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید به زمین بوجود می‌آید. هنگام كسوف ، حدود 161 كیلومتر از زمین در تاریكی قرار می‌گیرد. نقش سایه خورشید گرفتگی فقط زمانی قابل رویت است كه سایه ماه روی مكانی كه بیننده در آن قرار دارد بیفتد. ماه گرفتگی در هر قسمتی از زمین كه روبروی ماه قرار گرفته باشد قابل رویت است.
موفق باشید

مشاور : آقای سرمدي | پرسش : پنج شنبه 2/6/1385 | پاسخ : شنبه 18/6/1385 | | | 0 سال | نجوم | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName