کد: 311658

پرسش

در مورد اصول دین و اصول مذهب .
1- آیا برادران اهل تسنن اعتقادی به عدل خداوند ندارند كه این موضوع به عنوان اصلی از اصول مذهب در مذهب شیعه آورده شده است .
2- آیا هر صفتی از خداوند كه به آن اعتقاد داریم جایی در اصول دین(مذهب) دارد ( به عنوان مثال به حكمت خدا و علم خدا و قدرت خدا نیز اعتقاد داریم ) و اصلا" اصول دین (و مذهب) از چه منابعی و توسط چه افرادی استخراج شده است .
- 23 ساله - فوق دیپلم

پاسخ

با سلام
دوست محترم
اهل سنت دو دسته عمده هستند: اشاعره و معتزله
اشاعره طرفدار جبر و اضطرار هستند و معتزله طرفدار عدل و اختیار-البته منكران عدل، صریحا نگفتند كه منكر عدل الهی هستیم زیرا قرآن كریم كه هر دو دسته، خود را حامی آن می دانستند، با شدت، ظلم را از خداوند نفی و عدل را اثبات می كند. آن ها عدل را به گونه ای خاص تفسیر كردند، گفتند: عدل، خود حقیقتی نیست كه قبلا بتوان آن را توصیف كرد و مقیاس و معیاری برای فعل پروردگار قرار داد. آنچه او می كند عدل است نه آن چه عدل است او می كند.
علت اصلی اینكه عدل در شیعه از اصول دین شمرده شده است، این است كه شیعه با اهل سنت در سایر صفات خداوند اختلافی نداشتند و اگر هم داشتند مطرح نبود ولی در مسئله عدل، اختلاف شدید داشتند و شدیدا هم مطرح بود به طوری كه اعتقاد و عدم اعتقاد به عدل، علامت مذاهب شمرده می شد. عدل و امامت تواما علت تشیع بود.
از آنجایی كه سرعت در پاسخگویی، حق پرسشگران محترم است و سوالها موضوع بندی می شود، لطفاً با پیرایش سوالهای خود و با ارسال هر سوال در یك كد جداگانه ما را در این امر یاری فرمایید.
از نظر و یا پیشنهاد شما استقبال می كنیم.
دفتر پژوهشی وتر.

مشاور : موسسه وتر | پرسش : پنج شنبه 2/6/1385 | پاسخ : چهارشنبه 8/6/1385 | | فوق ديپلم | 23 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 71 بار

تگ ها :

UserName