کد: 311571

پرسش

كتابی راجع به نحوه ارتباط با ارواح معرفی نمایید.
- 33 ساله - لیسانس

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
در این باره كتاب های چندی نگاشته شده است، كه البته هیچ یك را نیازموده ایم. از این رو كتابی را به شما پیشنهاد نمی كنیم.
با این حال حضرت آیه الله مكارم شیرازی كتابی تحت عنوان ارتباط با ارواح نگاشته اند و كلیاتی در باره ارتباط با ارواح و از امكان یا عدم امكان اصل این ادعا و ارتباط سخن گفته اند كه می توانید بدان مراجعه كنید.
با آروزی توفیق.
موسسه ذكر ـ قم.
باستانی.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : چهارشنبه 1/6/1385 | پاسخ : شنبه 4/6/1385 | | ليسانس | 33 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName