کد: 311567

پرسش

در نظام مردم سالاری دینی اگر بین نظر مردم و دین اختلاف بوجود آمد الویت با كدام است دین یا مردم(بوجود آمدن اختلاف محال نیست.جوامع متغیرند و اصول دین ثابت)
-

پاسخ

باسلام
در پاسخ به این سوال باید به اصول و مبانی نظام مردم سالاری دینی توجه كرده، اما به طور مختصر می توان گفت چنین نظامی اگر بین آرائ مردم واصول دین اختلاف به وجود آمد اولویت با اصول دینی است. البته بحث شرایط زمان و مكان و تطبیق ایند و بحث جدا گانه ای است . مضافا اینكه ما د راسلام د ركنار احكام اولیه، احكام ثانویه و حكومتی داریم كه این نوع احكام با توجه به شرایط زمان و مكان قابل تغییر هستند و هنگام حدوث اختلافات دركناراحكام ثانویه كه با توجه به احكام اولیه و توسط فقها و مجتهدین جامع الشرایط صادر می شود استفاده كرد.
موفق باشید.

مشاور : آقای حاضري | پرسش : چهارشنبه 1/6/1385 | پاسخ : دوشنبه 13/6/1385 | | | 0 سال | سياسي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName