کد: 311528

پرسش

درعصرظهوربه غیراز313نفرازیاران خاص امامنفر دیگری بهحكومت قسمتی از زمینمیرسد
- 30 ساله - لیسانس

پاسخ

با سلام . منظور از روایاتی كه یاران حضرت را به تعداد یاران پیامبر در جنگ بدر ، 313 نفر عنوان می كند ، یاران خاص حضرت كه و فرماندهان و كارگزاران حضرت هستند كه خداوند آنان را به خاطر لیاقت و قابلیتشان قبل از ظهور حضرت بر گزیده است و در روایات از آنان تعبیر به“نقباء” و “خواص” شده است و در روایات دیگری به ده هزار نفر اشاره دارد كه هسته ی اصلی نیرو ها و تحت فرمان سیصد و سیزده نفر قیام جهانی را آغاز می كنند و در ادامه توده ی مردم به آنان می پیوندند كه در روایات تعبیر شده به اهل غرب و شرق و یا تمام شیعیان كه گرد حضرت جمع می شوند و او را یاری می كنند .

مشاور : آقای روحاني | پرسش : چهارشنبه 1/6/1385 | پاسخ : يکشنبه 5/6/1385 | | ليسانس | 30 سال | مهدويت | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName