کد: 310978

پرسش

من از بخش اینترانت می توانم وصل اینترنت شوم ولی تبیان هیچ سایتی را بازنمی كند ولی با كارت اینترنت همه سایتی باز می شود.
- 12 ساله - ابتدائی

پاسخ

با سلام دوست گرامی در اصل هم باید همین باشد . موفق باشید

مشاور : آقای یدالهی | پرسش : يکشنبه 30/7/1385 | پاسخ : يکشنبه 30/7/1385 | | ابتدايی | 12 سال | اينترانت | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName
x