کد: 307

پرسش

سایت بسیار جالب و مفیدی است و برای اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی راه خوبی را شروع كرده اید امیدوارم در این راه موفق باشید.

پاسخ

متشكر.

مشاور : طالبی | پرسش : سه شنبه 5/9/1381 | پاسخ : سه شنبه 5/9/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName