کد: 3021

پرسش

اورینب كه بود؟

پاسخ

بر اساس آنچه در كتابهای تاریخی آمده، "ارینب بنت اسحاق" همسر شخصی به نام "عبدالله بن سلام" ـ یكی از نمایندگان معاویه در عراق ـ بوده است.
نام او كه صاحب كمالات انسانی هم بوده ـ به این مناسبت در تاریخ مانده كه "یزید" فرزند معاویه، خلیفه وقت، با دیدن ارینب ـ كه دارای زنی زیبا و از طرفی دارای اموال زیادی بوده ـ تصمیم به ازدواج با وی می گیرد، ولی چون او در عقد ازدواج عبدالله بوده و ازدواج یزید با او ممكن نبود، دست به حیله ای زشت زد.
یزید با پدرش معاویه مشورت كرد، و معاویه نیز دست به حیله و نیرنگ زد تا بتواند عبدالله را مجبور به طلاق همسرش نماید.
معاویه برای عملی كردن نقشه خود دو نفر را نزد عبدالله فرستاد و برای او پیغام داد كه او را برای ازدواج با دخترش انتخاب كرده است. عبدالله با شنیدن این پیشنهاد خوشحال شد و همان دو نفر را فرستاد تا نزد معاویه رفته از دخترش خواستگاری نمایند. معاویه به آنها پاسخ داد كه نظر خود دخترم را بپرسید، ولی از قبل با او نیز هماهنگ كرده بودند كه چگونه نقش بازی كند و چه جوابی بدهد. دختر معاویه جواب داد عبدالله بن سلام فرد شایسته ای است، ولی یك شرط دارد و آن هم طلاق دادن همسرش می باشد. عبدالله در دام آنها افتاد، فریب خورد و همسرش را طلاق داد. اما وقتی دوباره به خواستگاری دختر معاویه آمد، او جواب داد با چنین مردی كه ازدواج و زندگی زناشویی در نظرش مانند یك شوخی می ماند ازدواج نخواهد كرد. عبدالله تازه متوجه شد كه در چه دامی افتاده است. خبر این حیله گری در بین مردم پخش شد. از طرفی معاویه در ابتدا عبدالله را از مقام خود بركنار نموده، سپس فردی را بعنوان نماینده برای خواستگاری از ارینب به نزد او فرستاد. فرستاده معاویه در بین راه به امام حسین(ع) برخورد كرد و امام از مأموریت او آگاه شدند. امام حسین(ع) چون از نقشه شوم معاویه هم مطلع بودند، به نماینده معاویه فرمودند تا از ارینب برای ایشان نیز خواستگاری كند. فرستاده معاویه به نزد ارینب آمده و بیان داشت كه از طرف دو نفر برای خواستگاری از شما آمده ام. یكی از طرف یزید فرزند معاویه، و دیگر از طرف حسین بن علی فرزند دختر رسول خدا(ص).
ارینب ازدواج با امام حسین(ع) را پذیرفت. امام او را به عقد ازدواج خود درآورد. نیت امام آن بود كه ییید نتواند ارینب را به تصاحب خود درآورد و عبدالله بتواند، پس از آن كه به خطای خود واقف و پشیمان شد، با رجوع به او همسر سابق خود را مجددا تزویج كند. همین طور هم شد. وقتی كه عبدالله از شام بازگشت، به نزد امام آمد و وقتی امام علاقه او به همسر سابقش را و همچنین علاقه ارینب به او را دریافت، او را طلاق، و در اختیار عبدالله قرار داد. آن دو مجددا به عقد ازدواج هم درآمدند و به این وسیله توطئه معاویه و یزید خنثی شد.
این اجمالی از قضیه جناب ارینب و همسرش عبدالله بود. تفصیل این ماجرا در منابع زیر آمده است:
1) النصائح الكافیه، محمد بن عقیل، ص 128.
2) الإمامة و السیاسة، ابن قتیبه، ج 1 ، ص 217 با تحقیق شیری ـ و ص 167 با تحقیق الزینی.
پیروز باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 17/12/1381 | پاسخ : شنبه 17/12/1381 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName