کد: 2918

پرسش

زندگی یاران امام حسین(ع)

پاسخ

به دلیل اینكه دامنه سؤال خیلی وسیع و گسترده است و پاسخ آن به رساله كاملی احتیاج دارد و در این مقال نمی گنجد، از اینرو می توانید به كتاب « شهیدان كربلا » ( ترجمه كتاب انصار الحسین) اثر هوشنگ اجاقی، مراجعه نمائید. پیروز باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : جمعه 16/12/1381 | پاسخ : جمعه 16/12/1381 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName