کد: 2904

پرسش

كوه دماوند آیا اضافه تعلقی است یا اضافه غیر تعلقی ؟چرا؟

پاسخ

با سلام
در مورد اضافه‌ی « كوه دماوند » ایــن توضیح را یادآور می‌شوم كه چون مضاف یعنی « كوه » اسم عام و مضاف‌الیه یعنی « دماوند » نام آن است پس این اضافه ، غیر تعلقی یا غیر تخصیصی است. به بیان بهتر این تركیب، « اضافه توضیحی» است.
كه مثال از این قبیل بسیار است مثل : كشور ایران ، قاره آفریقا و ...

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : پنج شنبه 15/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 15/12/1381 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 56 بار

تگ ها :

UserName