کد: 290

پرسش

نظربه اینكه بعضی از حروف در سایت تبیان ناخوانا میباشد لطفانصب فونت مناسب برای استفاده ازسایت درنظربگیرید.

پاسخ

فونت سایت تبیان unicode می باشد.

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 3/9/1381 | پاسخ : يکشنبه 3/9/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName