کد: 2891

پرسش

تبریك.كی بشه مجلس هم راستی شود.

پاسخ

سلام ، چرا به ما تبریك می گویید؟ ما كه انتخاب نشدیم!

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : پنج شنبه 15/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 15/12/1381 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName