کد: 2768

پرسش

چرا دانش اموزان در بحران عاطفی اسیر شدند؟

پاسخ

با سلام.
دلایل بسیار زیادی می تواند داشته باشد.از جمله:
- عدم توجه به هنگام و درست بزرگترها و بی پاسخ ماندن نیاز به توجه و دست و پا زدن برای یافتن كسی كه به آنها توجه كند.
- گاهی بیش از حد در رویا زیستن و عدم ارتباط منطقی با گروه دوستان و آشنایان.
- در پاره ای موارد كوچك شمردن خود موجب می شود برخی آدم های عادی اطراف،«فرا انسان» بنمایند.بدیهی است نیاز به توجه و دوست داشته شدن از جانب آنها،زمینه ساز بحران عاطفی می شود.
- و خیلی دلایل دیگر كه مجال پرداختن به آنها نیست.
بهتر است به دنبال راه های مقابله با بحران عاطفی باشیم.زیرا به نوعی سراغ هر كسی می آید.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : سه شنبه 13/12/1381 | پاسخ : سه شنبه 13/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName