کد: 27138

پرسش

ثابت كنید در فرایند هم فشار قدر مطلق كار همواره از گرما كوچكتر است

پاسخ

سوال تكراری می باشد و پاسخ آن در كد 27135 موجود است

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 9/7/1382 | پاسخ : شنبه 12/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName