کد: 27137

پرسش

با شما دیگه خیلی شورش رو در آوردین
البته این كاراتون دیگه عادی شده
من یه سوال خیلی مهم داشتم
گفتم حداقل تا آخر هفته ی گذشته جوابش رو
می دین
ولی
واقعا كه
در پیت ترین سایت رو شما دارین كه فقط می خواهین
با جایزه و این حرفها بازدید كننده داشته باشین
ولی با این وضع عمرا
دیگه نه من نه شما
ای تبیان
(((رو اسم من خط بكش))) (((عكس منو بد بكش/قابل توجه افراد عضویت نهایی ها)))
(((بین منو عضویت))) (((دیوار نكش سد بكش)))
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!

پاسخ

با سلام
از لطف شما ممنون!

مشاور : طالبی | پرسش : چهارشنبه 9/7/1382 | پاسخ : پنج شنبه 10/7/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName