کد: 27135

پرسش

ثابت كنید در فرایند هم فشار قدر مطلق كار همواره از گرما كوچكتر است

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 9/7/1382 | پاسخ : شنبه 12/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName