کد: 27069

پرسش

در مورد احتیاط واجب به چه مراجعی می توان رجوع كرد و به چند مرجع باید رجوع كرد؟
حكم آسان باید انتخاب گردد یا سخت را؟
اعلمیت آنان از چه راهی اثبات می شود؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
در احتیاط واجب باید رعایت الاعلم فالاعلم شود. یعنی باید به مجتهدی كه پس از مرجع تقلیدمان اعلم است رجوع شود. حال اگر او نیز در آن مساله قائل به احتیاط واجب باشد، به ملاك فوق به مجتهد بعدی رجوع شود. قابل ذكر است كه معیار در رجوع، اعلمیت است و نه آسان بودن فتاوا.
راههای تشخیص اعلمیت را در رساله عملیه به آدرس ذیل می توانید مطالعه كنید.
http://www.tebyan.net/MaarefEslami/Maarefmain.asp?URL=html1/newahkam/ahkammain.htm .
موفق باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : چهارشنبه 9/7/1382 | پاسخ : پنج شنبه 10/7/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName