کد: 27000

پرسش

ba arze salam man alan dar reshteye riazi tahsil mikonam aya mitunam dar konkure tajrobi sherkat konam va agar ghabul besham mitunam be daneshgah beravam chon alan dar maghtae pishe riazi hastam dar zemn mikhastam darbareye reshteye optometrie daneshgahe sarasari barayam matlab benevisid va begueed ba che tarazi dar in reshte ghabu mishavam kheyli mamnun

پاسخ

گروه آزمایشی كنكور به رشته تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی هیچ ارتباطی ندارد. اما توجه داشته باشید كه شما دروسی چون زیست شناسی را نگذرانده و برای تسلط به آن باید زحمت فراوان بكشید. در مورد رشته های دانشگاهی نیز در آینده خواهم نوشت.

مشاور : آقاصالح | پرسش : سه شنبه 8/7/1382 | پاسخ : يکشنبه 13/7/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName