کد: 26987

پرسش

نظرشما راجع به مولوی چیست؟
برخی اورا عارفی بلند مرتبه وخداوندگار عشق وعرفان میدانندوبرخی اورا فردی گرفتار به هوای نفس میدانند(مانند آقای ری شهری در كتاب كیمیای محبت از قول حاج شیخ رجبعلی خیاط )
نظر شما چیست؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت!
اظهار نظر درباره افرادی همچون مولوی، سعدی، حافظ و... كه صریحاً اعتقادات خویش را بیان نكرده‌ اند، و نیز در محیط‌ هایی قرار داشته‌اند كه اظهارنظر صریح مشكل و یا غیرممكن بوده است،‌ كار بسیار سختی است.
در مورد مولوی نظرات گوناگونی در كتابهای تاریخی وجود دارد كه در این جا، تنها به ذكر نمونه‌ای اشاره می‌كنیم:
1. مرحوم قاضی نورالله شوشتری در كتاب"مجالس المؤمنین"، او را از جمله عرفاء و شعرای شیعه برشمرده است.
2. مرحوم آقابزرگ تهرانی نیز در كتاب معروف "الذریعة إلی تصانیف الشیعة" وی را از جمله شعرای شیعه دانسته است. اشعاری هم مؤید این معنا در دیوان او هست.
3. با این حال مؤلف كتاب "كشف الظنون" ـ كه به معرفی آثار اهل سنت می‌پردازد ـ مولوی را از پیروان اهل سنت می‌داند، و هم چنین "بدیع الزمان فروزانفر" در كتابی كه در شرح احوال مولوی نگاشته است، جانب این مسئله را تأئید می‌كند.
جالب است به این نكته نیز اشاره كنیم كه مولوی از فرزندان ابوبكر(خلیفه اول) بوده است و خود نیز در مكتوبی كه به تحریر درآورده به این سلسله نصب افتخار می‌كند.
نگارنده شخصا برای او احترام قائل است. اشعار او مشحون از معارف اسلامی است. در شرح حال او هم نشانی از هوا و هوس ندیده است. بیش از آن را هم كه خدا می داند.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 8/7/1382 | پاسخ : سه شنبه 15/7/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName