کد: 26899

پرسش

dna نباشد چه میشود ؟

پاسخ

هیچی موجود دیگر زنده نیست.چون موجودات حیاتشان را مرهون DNAهستند.DNA
دستور ساخت همه مواد مورد نیاز سلولها را میدهد.البثه در موجوداتی كه DNA ماده زنتیكی انها است

مشاور : خانم كريمي | پرسش : سه شنبه 8/7/1382 | پاسخ : چهارشنبه 9/7/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName