کد: 26856

پرسش

ایا خورىن جطر مرغ ضرر ىارى

پاسخ

با سلام ، جگر یا كبد محل ذخیره یا انبار بدن است و درعین حا ل مسئول برطرف كردن سموم بدن می باشد ، پس بسیار مقوی است. ولی اگر جانور آلوده باشد جگر حتما" آلوده است . پس اگر مرغ از نوع صنعتی باشد كه حتما" به مرغ هورمون تزریق می شود، مصرف جگر آن را توصیه نمی كنم، ولی اگر از نوع خانگی و سالم باشد، مصرف جگر آن بسیار مفید است .
كارشناس تغذیه تبیان

مشاور : خانم ولدخاني | پرسش : سه شنبه 8/7/1382 | پاسخ : شنبه 19/7/1382 | | | 0 سال | تغذيه | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName