کد: 2673

پرسش

كدام آیه قرآن است كه در زمان نزول آن تنها فرد عمل كننده به آن حضرت علی (ع) بوده است؟

پاسخ

این آیه در سوره مجادله / 12 می باشد، چرا كه در این آیه حكم وجوب صدقه دادن برای صحبت كردن با پیامبر(ص) بصورت نجوی( در گوشی) ، آورده شد، و تنها كسی كه برای صحبت كردن با پیامبر(ص) صدقه داد حضرت علی(ع) بود. پس از آن آیه 13 همان سوره نازل شد و برای تخفیف بر مسلمانان، حكم وجوب صدقه برای صحبت كردن با پیامبر(ص) بصورت نجوی، را برداشت. از اینرو آیه 12 این سوره ، آیه ای كه تنها عمل كننده به آن امام علی(ع) می باشد. پیروز باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : دوشنبه 12/12/1381 | پاسخ : دوشنبه 12/12/1381 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName