کد: 26716

پرسش

لطفا این فتوا را توضیح دهید :
"دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آنها كه مقرون به فساد و ریبه است اشكال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینی است"

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
دفتر معظم له فرمودند:
منظور این است كه اگر فردی با دیدن نامحرم ـ حتی از طریق تلویزیون ـ به گناه افتد و موجب تحریك شهوت گشته و حالات شیطانی در فرد پدیدار گردد و به طور كلی مفسده داشته باشد، نگاه به آن اشكال دارد و باید از آن اجتناب نماید.
موفق باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : دوشنبه 7/7/1382 | پاسخ : پنج شنبه 10/7/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | آيت الله بهجت تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName