کد: 26567

پرسش

پدیده اسمز چیست؟

پاسخ

انتشار اب از محیط غلیظتر به محیط رقیقتر را اسمز گویند.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : يکشنبه 6/7/1382 | پاسخ : چهارشنبه 9/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 603 بار

تگ ها :

UserName