کد: 26408

پرسش

چرا اگر خون مادری Rhمنفی و خون بچه اش Rhمثبت باشد كودك خواهد مرد؟

پاسخ

من جواب شما را داده ام .چرا این سوال برای شما مطرح شده.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : شنبه 5/7/1382 | پاسخ : يکشنبه 6/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName