کد: 26326

پرسش

در مورد انرری در فیزیك متن زیبایی می خواستم!

پاسخ

ما در این سایت به بیان مطالب علمی می پردازیم و بیان جملات ادبی از عهده و شایستگی ما خارج است فكر كنم اگر خودتان كمی فكر كنید می توانید جمله زیبایی به بیان خود بگویید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 5/7/1382 | پاسخ : يکشنبه 6/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName