کد: 2611

پرسش

كلمه زیر به چه معناست؟
interactively

پاسخ

با سلام:
interactively به معنای متقابلا می باشد.
"ly" پسوند قید ساز است.
با مراجعه به سایت زیر نیز می توانید معانی لغات را بیابید.
www.aryanpour.com

مشاور : بهداد | پرسش : يکشنبه 11/12/1381 | پاسخ : يکشنبه 11/12/1381 | دبیرستان | | 0 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName