کد: 25870

پرسش

چه دلیلی دارد برای فرزندان هیئت علمیه دانشگاه
نیز سهمیه كنكور در نظر گرفته شود ؟

پاسخ

سهمیه ای برای ایشان وجود ندارد . فقط در صورتیكه 90% نمره نفر آخر قبولی در دانشگاه شهر محل خدمت والد را بیاورند می توانند تغییر شهر بدهند.

مشاور : آقاصالح | پرسش : چهارشنبه 2/7/1382 | پاسخ : يکشنبه 13/7/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName