کد: 2557

پرسش

چشمهه های طبیعی نوربهتراست یامصنوعی؟
چرا؟

پاسخ

چشمه های طبیعی نور معمولا قابل دسترس تر از چشمه های مصنوعی هستند. مثل خورشید كه یك چشمه طبیعی خورشید است. همچنین چشمه های طبیعی معمولا رایگان و كم هزینه تر از مصنوعی می باشند.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : جمعه 9/12/1381 | پاسخ : جمعه 9/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName