کد: 25392

پرسش

من در انتخا ب دوست مشكل دارم لطف كنید من را راهنما یی كنید.

پاسخ

در بخش اجتماعی سایت ، مطالب مفصلی مربوط به دوست یابی گذاشته ایم . آنها را به دقت مطالعه نمایید .(مگر تازه وارد هستید؟)
موفق باشید- مشاور اجتماعی

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : يکشنبه 30/6/1382 | پاسخ : پنج شنبه 8/8/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName