کد: 25331

پرسش

عمیق ترین جای دریای خزر چقدر است؟

پاسخ

1025 متر . در چنین مواردی می توانید به یك نقشه ناهمواریهای ایران مراجعه نمایید.و از رنگها و اعدادی كه در آنجا ذكر شده است كمك بگیرید

مشاور : | پرسش : يکشنبه 30/6/1382 | پاسخ : دوشنبه 14/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 30 بار

تگ ها :

UserName