کد: 2529

پرسش

یك ضلع استخری 12متر و ضلع دیگر 9 متر است . اگر به فاصله 1 متر از استخر دور آن را نرده گذاریم طول نرده چند متر است ؟

پاسخ

آقای میثم اروس خانی شما می توانید پاسخ سوال خود را در صفحه سوالات دیگران بیابید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 8/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 8/12/1381 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 34 بار

تگ ها :

UserName