• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 25177

پرسش

خوابیدن به روی شكم و به پهلوی چپ آیا اشكال
دارد؟

پاسخ

دوست عزیز!
در حالات خوابیدن وارد شده كه مستحب است خوابیدن بر روی دست راست، و رو به قبله، در حالیكه دست راست زیر صورت قرار گیرد. خوابیدن بر روی دست چپ، و همچنین به رو خوابیدن ـ یا دمر ـ مكروه است.
از امام علی(علیه السلام) نقل شده: «خواب بر چهار قسم است: پیغمبران بر پشت میخوابند و دیده های ایشان به خواب نمی رود و منتظر وحی پروردگار خود هستند.
مؤمن بر دست راست می خوابد، و رو به قبله.
پادشاهان و فرزندان ایشان به دست چپ می خوابند تا آنچه خورده اند گوارا شود.
شیطان و برادران او، و هر دیوانه و مبتلایی به رو افتاده و وارونه می خوابد.»
در حدیث دیگری از آن امام آمده كه آدمی را كه وارونه خوابیده، بیدار كنید، و او را بر آن حال وامگذارید.
برای مطالعه بیشتر می توانید به كتاب "حلیة المتقین"، نوشته علامه مجلسی(ره) مراجعه نمائید.

پیروز باشید.
مشاوره مذهبی_ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 29/6/1382 | پاسخ : يکشنبه 30/6/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 121 بار

تگ ها :

UserName