کد: 2492

پرسش

ایزومر هند سی چیست؟

پاسخ


پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید .

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 8/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 8/12/1381 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName