کد: 2479

پرسش

با سلام
از شمامی خواهم معنای كلمه getرا بگویید

پاسخ

با سلام :
get معانی مختلفی دارد از آن جمله:
تحصیل شده ، كسب كرده ، بدست امده ، فرزند، بدست اوردن ، فراهم كردن ، حاصل كردن ، تحصیل كردن ، تهیه كردن ، فهمیدن ، رسیدن ، عادت كردن ، ربودن ، فاءق امدن ، زدن ، (درمورد جانوران) زایش ، تولد.

مشاور : بهداد | پرسش : چهارشنبه 7/12/1381 | پاسخ : چهارشنبه 7/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName