کد: 2475

پرسش

فاصله نقطه2و3 از نقطه 5و6 چگونه به دست می اید؟

پاسخ

آفای داود خلیلی شما می توانید پاسخ سوال خود را در صفجه سوالات دیگران مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : چهارشنبه 7/12/1381 | پاسخ : چهارشنبه 7/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 9 بار

تگ ها :

UserName