• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 2461

پرسش

اگر اتومبیلی با سرعت 120كیلومتر بر ساعت در حال حركت باشد و جسمی از عقب ماشین به جلو پرتاب شود ایا سرعت جسم هم همانقدر است؟

پاسخ

علی آقا:
سرعت همیشه نسبی است. یعنی سرعت یك ماشین نسبت به كسی كه از بیرون این ماشین را می بیند مثلا 120 كیلومتر بر ساعت است. اما اگر از كسی كه داخل این ماشین نشسته بپرسید سرعت ماشین نسبت به شما چقدر است در جواب می گوید ماشین نسبت به من سرعتی ندارد یعنی صفر. پس هنگامی كه شما در داخل اتومبیل نشسته و جسمی را در داخل اتومبیل به جلو پرتاب می كنید این جسم نسبت به كسی كه داخل اتومبیل است همان سرعتی كه شما به آن داده اید دارا می باشد. مثلا 20 كیلومتر برساعت. اما سرعت همین جسم نسبت به كسی كه از بیرون اتومبیل را می بیند برابر است با سرعت اتومبیل به اضافه سرعت جسم. مثلا 20+120 . اگر ابهامی در جواب است مجددا سوال كنید. موفق باشید.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : چهارشنبه 7/12/1381 | پاسخ : چهارشنبه 7/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 51 بار

تگ ها :

UserName