کد: 2453

پرسش

آیآ آمكان برداشتن كنكور وجود دارد؟

پاسخ

با سلام.
به نظر می رسد با شرایط فعلی كشور ما برداشتن كنكور ممكن نیست.اما در آینده ممكن است. بهتر است بنا را بر شركت در كنكور و رقابت برای قبولی در آن بگذاریم. خدانگهدار.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : چهارشنبه 7/12/1381 | پاسخ : چهارشنبه 7/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName