کد: 24070

پرسش

بسم الله الرحمن الرحیم
htmlوhttp هر دو مخفف چیستند؟
با تشكر فراوان

پاسخ

دوست عزیز سلام،
Http: Hyper Text Transfer Protocol
Html: Hyper Text Markup Language
موفق باشید
.: مرندی:.

مشاور : ساده دل | پرسش : دوشنبه 24/6/1382 | پاسخ : پنج شنبه 27/6/1382 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName